zuurstof toedienerZuurstof is één van de belangrijkste stoffen voor ons lichaam. Wanneer iemand een tekort aan zuurstof krijgt kan dit in een korte tijd zeer schadelijke gevolgen geven.

 Deze specialty is ontwikkeld voor een ieder die assistentie wil verlenen bij ongevallen waarbij medicinale zuurstof moet worden toegediend. Het geven van zuurstof is vooral van groot belang bij een duikongeval. Het snel en op de juiste wijze toedienen kan direct levensreddend zijn, vooral bij een decompressieziekte. 
Niet voor niets is deze specialty voor een duikinstructeur bij veel duikorganisaties een verplichte opleiding.

Tijdens deze specialty wordt niet alleen geleerd wat voor een effect zuurstof op het menselijke lichaam heeft, maar wordt tevens geleerd hoe men één en meerdere slachtoffers moet helpen en wat het juiste gebruik is van de zuurstofkoffer.


De cursus Oxygen Provider is uitstekend te combineren met de cursus Medical Trained en Automatische Externe Defibrillator (AED). Met behulp van deze drie medische cursussen is de duiker maar ook de niet duiker in staat om op een verantwoorde en professionele manier direct hulp te verlenen aan met name slachtoffers van duikongevallen.

 

Een film over het nut van reanimatie en het gebruik van een aed is middels onderstaande link te zien

http://www.youtube.com/watch?v=y_JJHudA4fU 

 


De opleiding Oxygen Provider is geschikt voor duikers en niet duikers.
Het is niet noodzakelijk om voor deze cursus een duikopleiding te hebben gevolgd.