PC237372
Op 23 december samen met Duikteam Marlijn aanwezig geweest bij de opening van het nieuwe zwembad "Dubbelslag" op de gemeentegrens van Appingedam en Delfzijl. Het zwembad welke ter vervanging van de twee zwembaden van Appingedam "Eelwerd" en Delfzijl "AquariOm" is aangelegd werd geopend door de voorzitster van de NOC*NSF Erica Terpstra.  Vanuit het water werd de opening op de gevoelige plaat vastgelegd door Jaap Borg (film) en Rinus Slump (foto's). Tijdens de openingsact van de beide verantwoordelijke wethouders van Delfzijl en Appingedam werd laatsgenoemde vanuit zijn boot door Rinus in het water getrokken waarna de opening bekrachtigd was.

 

PC237379Jaap en Rinus hadden vlak voor aanvang van de opening de eer om als eerste gebruikers, en dat onder grote belangstelling van veel aanwezigen,  een duik in het nieuwe zwembad te maken. Door de  verenigingen die vanaf januari 2010 gebruik van het zwembad gaan maken werden demonstraties gegeven die eveneens op film en foto zijn vastgelegd. De duikschool verzorgde een demonstratie rescue door Aljan Woudstra en John Stavast met duikleider Bernard Schuitema waarbij door Rinus tekst en uitleg werd gegeven over de oefening. Gedurende de opening werd door Aquarius Dive Training en Duikteam Marlijn een informatie stand bemand waar geïntereseerden informatie konden krijgen over Aquarius en Marlijn. Belangstellenden ontvingen tevens een waardebon voor een gratis Introduktieduik.

Voor Aquarius Dive Training en Duikteam Marlijn was dit een unieke mogelijkheid om zich groots te presenteren aan alle genodigden van de opening en aan de inwoners van Appingedam, Delfzijl en de direkte omgeving daarvan.